Biblioteekure

Tydens semester en eksamen:               

Maandag – Vrydag:          08:00 – 20:00

Saterdag:                        07:00 – 15:00

Vakansies

Maandag – Vrydag:          08:00-16:00

Gesluit op vakansiedae.

(Indien die vakansiedag op 'n Vrydag val is die Biblioteek nie op die Saterdag oop nie).