Algemene kontakbesonderhede

Algemene navrae rakende:

Departement OSB:gerda.erasmus@aros.ac.za
Departement Grondslagfase:maureen.oosthuizen@aros.ac.za
Departement Intermediêrefase:sunette.smit @aros.ac.za
Skoolplasings:skolenetwerk@aros.ac.za
Onderwyspraktyk kursusse:skolenetwerk@aros.ac.za
Kritlesse:skolenetwerk@aros.ac.za
Onderwyspraktyk module navrae:skolenetwerk@aros.ac.za
Nuwe aansoeke en toelatings:aansoeke@aros.ac.za
Jaarlikse studente registrasie:admin@aros.ac.za
Studiegidse:eksamens@aros.ac.za
Universiteit SA (HESA) aansoeke:admin@aros.ac.za
Indien van Umalusi matrieksertifikate:admin@aros.ac.za
Studenteversoeke en navrae:admin@aros.ac.za
Sleepmodules of modules wat ingehaal moet word:admin@aros.ac.za
Punte (semesteropdragte en -toetse):punte@aros.ac.za
Eksamenroosters, uitslae en aansoek om tweede eksamengeleenthede weens siekte of dood:eksamens@aros.ac.za
Afwesigheid van klas weens siekte of dood:Reël met jou verskeie dosente per e-pos of telefonies
Klaswysigings (permanent):admin@aros.ac.za
Staak van modules/studies:admin@aros.ac.za
Algemene rekenaarnavrae (rekenaarprobleme en rekenaarlabritorium):ithulpdiens@aros.ac.za
e-Klas navrae en probleme:eklas@aros.ac.za
Algemene studente terugvoer, voorstelle, klagtes moet aan die Studenteraad van Aros gerig word:sr@aros.ac.za