Aros aansoeke

VOOR JY AANSOEK DOEN

 1. MAAK SEKER dat jy bewus is van alle belangrike inligting rondom die kurrikulums wat Aros aanbied.  Kliek hier vir die Prospektus.
 2. SLUITINGSDATUM: 31 Oktober 2021.
 3. Laai die volgende DOKUMENTE op nadat die aansoek voltooi is:
  • GESERTIFISEERDE ID.
  • GESERTIFISEERDE huweliksertifikaat (indien getroud).
  • GESERTIFISEERDE matriekuitslae OF die Graad 11-finale rapport indien voornemende student in matriek is.
  • Vir NGOS-aansoeke word ‘n GESERTIFISEERDE afskrif van die akademiese rekord en graadsertifikaat benodig.
  • Bewys van betaling van die aansoekfooi – R250 (Nie-terugbetaalbaar).
  • ‘n Voornemende student sal na afloop van die aansoekproses ‘n e-pos ontvang.  Op die e-pos is daar ‘n finansiële ooreenkoms wat afgelaai en onderteken moet word.
 4. TERUGVOER word binne drie weke gegee.
 5. NAVRAE kan gerig word aan aansoeke@aros.ac.za.

Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, klik op die skakel hierbo.

Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Voornemende student se 13-syfer identiteitsnommer.

Prestige onderwysbeurs

Hou hierdie spasie dop om aansoek te doen vir die Aros Prestigeonderwysbeurs. Meer inligting volg.

Terug na Aros-tuisblad