Aros aansoeke

Aros is 'n Christelike nie-winsgedrewe instelling met die doel om reformatoriese tersiêre opleiding aan te bied.

Opleiding vind op ‘n deeltydse basis plaas met weeklikse verpligte kontaksessies wat op ‘n Vrydag of Saterdag by die kampus te Waverley in Pretoria plaasvind.

Indien ‘n aansoeker tans in matriek is, word Graad 11 finale uitslae gebruik om voorlopige toelating te bepaal. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Oktober 2018.

Aansoeke gesluit

Neem kennis dat aansoeke reeds einde Oktober gesluit het en alle plekke reeds gevul is vir 2019.

Alle aansoeke wat nou ontvang word en kwalifiseer sal op 'n waglys geplaas word vir moontlike plasing in Januarie.

Laat aansoekfooi: R500

‘n Onvolledige aansoekvorm sonder bewys van betaling kan nie verwerk word nie.

Voltooi aansoekvorm

Neem kennis dat na die voltooiing van die aansoekvorm daar gesertifiseerde dokumente opgelaai moet word. Indien u dit nie op die oomblik beskikbaar het nie, kan u die dokumente net later oplaai op die skakel hier langsaan.


Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, kliek asseblief op die skakel hierbo.


Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Gebruik as verwysing die voornemende student se 13-syfer identiteitsnommer.

Terug na Aros-tuisblad