Kliek op 'n kurrikulum om aansoek te doen

Diploma (3 jaar)

Graad R Onderrig (Gr R)

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis (4 jaar)

Grondslagfase Onderrig (Gr R-3)

Onderrig in graad R tot graad 3

Intermediêre Fase Onderrig (Gr 4-7)

Wiskunde en Natuurwetenskappe Wiskunde en Natuurwetenskappe
Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding Onderrig (Gr 7-12)

Tale Tale
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

Nagraadse Onderwyssertifikaat (1 jaar)

Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding Onderrig (Gr 7-12)

Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde
VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe
VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe
VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe