Vakatures

Met sy unieke karakter en opleidingsmodel benodig Aros gereeld roepinggedrewe gekwalifiseerde personeel en dosente om deel te word van die instansie.

Geen poste tans beskikbaar.

 

 

Aansoekvorm
LET WEL: Die aansoekvorm moet u aansoek om betrekking en ander dokumente vergesel.
Aansoek om 'n betrekking
Vir verdere navrae: renate.murray@aros.ac.za