Vakatures

Met sy unieke karakter en opleidingsmodel benodig Aros gereeld roepinggedrewe gekwalifiseerde personeel en dosente om deel te raak van die Aros-span!

Deeltydse Berader 2018

Aansoekvorm
LET WEL: Die aansoekvorm moet u aansoek om betrekking en ander dokumente vergesel.
Aansoek om 'n betrekking
Vir verdere navrae: renate.murray@aros.ac.za