Donateurs

Donateurs

Maak ’n verskil in ’n kind se lewe!

Hoekom?

 • Aros is ‘n private instelling wat sonder enige staatsubsidie funksioneer en hoofsaaklik uitgawes uit klasgelde en ander befondsingsbronne (bv skenkings) dek.
 • Oor die volgende paar jaar word heelwat uitbreidings aan bestaande fasiliteite, die personeelkorps en programme beplan, waarvoor die nodige befondsing ‘n kritiese element is.
 • Aros het gedurende 2013 ‘n Alumni-fonds op die been gebring wat onder andere aangewend word as beurse vir behoeftige voornemende studente.
 • Aros is geregistreer as ‘n artikel 18A instelling by SARS en derhalwe is kwalifiserende skenkings belastingaftrekbaar.

Verskeie moontlikhede is beskikbaar, so kan skenkers byvoorbeeld vir spesifieke akademiese programme, navorsing, beurse, toegangsfondse en kapitaalprojekte geld bemaak.

Hoe kan ek help?

 • Jou besonderhede

 • Borgskap

 • Indien "Ja"

  Verskaf meer inligting mbt die student
 • Indien "Nee"

  Verskaf meer inligting mbt die student
 • Projek borg?

 • Indien "Ja"

  Verskaf meer inligting mbt die student
 • Hoe betaal ek?

  Geld kan direk in Aros se bankrekening inbetaal word by:

  Aros se rekeningbesonderhede is as volg:

  Bank: ABSA (Tjekrekening)
  Rekeningnommer: 407 653 0257
  Takkode: 632005
  Verwysing: Donasie + Naam en van
   
  Reëlings kan met ons finansiële afdeling getref word: finansies@aros.ac.za

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.