Klas- en eksamenroosters

Kantoor ure

Administrasie en Finansies (Besembos) Maandag – Donderdag: 08:00 – 16:00; Vrydag: 08:00 – 17:00; Saterdag 07:00 – 13:30

Skole Netwerk Sentrum (Tamarisk)  Maandag – Donderdag: 08:00 – 16:00; Vrydag: 08:00 – 17:00; Saterdag 07:00 – 13:30

Weekindelings 2018

Eerste semester 2018
WeekVrydagSaterdag
Week 118/02/0218/02/03
Week 218/02/0918/02/10
Week 318/02/1618/02/17
Week 418/02/2318/02/24
Week 518/03/0218/03/03
Week 618/03/0918/03/10
Week 718/03/1618/03/17
Week 818/03/2318/03/24
Week 918/04/1318/04/14
Week 1018/04/2018/04/21
Week 1118/05/0418/05/05
Week 1218/05/1118/05/12
   
Tweede semester 2018
WeekVrydagSaterdag
Week 118/07/2018/07/21
Week 218/07/2718/07/28
Week 318/08/0318/08/04
Week 418/08/1018/08/11
Week 518/08/1718/08/18
Week 618/08/2418/08/25
Week 718/08/3118/09/01
Week 818/09/0718/09/08
Week 918/09/1418/09/15
Week 1018/09/2118/09/22
Week 1118/10/0518/10/06
Week 1218/10/1218/10/13

 

Semesterindelings 2017

Opening

Eerste semesterVrydag2017-02-03(14:30)
 Saterdag2017-02-04(08:00)
Tweede semesterVrydag2017-07-21(15:00)
 Saterdag2017-07-22(08:00)

Lesings en praktiese werk

Eerste kwartaal2017-02-03tot2017-03-11
Tweede kwartaal2017-03-17tot2017-05-20
Derde kwartaal2017-07-21tot2017-08-26
Vierde Kwartaal2017-09-01tot

2017-10-14

Semesterindelings 2018

Opening

Eerste semesterVrydag2018-02-02(14:30)
 Saterdag2018-02-03(08:00)
Tweede semesterVrydag2018-07-20(15:00)
 Saterdag2018-07-21(08:00)

Lesings en praktiese werk

Eerste kwartaal2018-02-02tot2018-03-24
Tweede kwartaal2018-04-13tot2018-05-12
Derde kwartaal2018-07-20tot2018-08-25
Vierde Kwartaal2018-08-31tot

2018-10-13

Kalender: Eksamens 2017

Junie1e geleentheid2017-06-01tot2017-06-22
 Siekte/aanvullende eksamen2017-07-06tot2017-07-14
November1e geleentheid2017-10-25tot2017-11-15
 Siekte/aanvullende eksamen2017-11-29tot2017-12-08

Kalender: Eksamens 2018

Junie1e geleentheid2018-05-30tot2018-06-20
 Siekte/aanvullende eksamen2018-07-04tot2018-07-13
November1e geleentheid2018-10-25tot2017-11-15
 Siekte/aanvullende eksamen2017-11-29tot2017-12-07

Algemene Inligting

Eksamengeleenthede

 • ʼn Student wat in ʼn module ʼn deelnamepunt verwerf het, moet van die eerste geleentheid gebruik maak. Indien ʼn student weens siekte of dood nie van die eerste geleentheid gebruik kon maak nie, kan die student ʼn versoek rig (met die nodige bewyse) om van die tweede geleentheid gebruik te maak.
 • ʼn Student wat tydens die eerste eksamengeleentheid ʼn modulepunt van 40-49% verwerf het, ontvang outomaties ʼn tweede eksamengeleentheid.
 • ʼn Vasgestelde bedrag is betaalbaar indien ʼn student wat daarop geregtig is, van die tweede eksamengeleentheid gebruik maak, uitgesonder diegene wat die nodige siek­briewe gelewer het. Hierdie bedrag word outomaties op die student se rekening geplaas.
 • ʼn Student wat na afloop van die twee eksamengeleenthede, ongeag of een of albei die geleenthede benut is, nie ʼn module geslaag het nie, moet die betrokke module herhaal.
 • Die slaagvereistes vir elke kurrikulum en module is vervat in die jaarboek.
 • Geen student verwerf ʼn kwalifikasie tensy die student aan al die vereistes vir die betrokke kurrikulum voldoen het nie.

Slaagvereistes

 • ʼn Student slaag ʼn module as die vereiste modulepunt van ten minste 50% behaal is.
 • Die modulepunt word saamgestel uit die eksamenpunt en die deelnamepunt wat in die module verwerf is waar elke punt 50% van die totaal beloop.
 • Die subminimum vir eksamens in al die modules is 40%.
 • Indien die student in enige eksamen volgens die eenparige oordeel van die eksaminatore slaag, is die uitslag finaal.
 • Indien die eksaminatore nie eenparig kan besluit of die student die module geslaag het nie, berus die finale besluit by die uitvoerende hoof.
 • ʼn Student wat in alle modules van enige kurrikulum ʼn gemiddelde punt van 75% of meer behaal, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.