Die studenteportaal is die plek waar jy die volgende belangrike inligting oor jou studie kry:

  • die registrasieskakel en registrasiebewys
  • afkondigings en belangrike dokumente
  • punte en uitslagstate
  • finansiĆ«le inligting
Teken in met studentenommer

E-Klas is die plek waar jy alle leerinhoud kry:

  • inligting oor al jou modules, bv. beplanning en skedules
  • lesinhoud, bv. video-opnames, interaktiewe aktiwiteite of teks
  • opdragte, toetse en eksamens

Dit is belangrik dat jy daagliks by e-Klas inteken om seker te maak jy mis nie belangrike inligting of opdragte nie.

Terug