Lys van kwalifikasies

Jaarboek

Kliek hier om aansoek te doen vir 2020


Toelatingspunt van Aros

Hoe werk ek my toelatingspunt uit?

Bereken toelatingspunt

Voornemende studente wat hulle Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) verwerf het, kan hul toelatingspunt op die volgende wyse uitwerk:


Module-erkenning

Indien jy voorheen by 'n ander instelling gestudeer het en krediete verwerf het, kan jy moontlik in aanmerking kom vir module-erkennings (ook bekend as kredietakkumulering en oordrag (KAO)).


Klasbywoning en onderrigmodel

Aros se onderrigmodel is weeklikse verpligte kontaksessies asook deurlopende e-leerondersteuning. Die kontaksessies vind op Vrydae of Saterdae plaas by Aros se kampus in Waverley, Pretoria. Deur die week vind skakeling deur middel van e-Klas (elektroniese ondersteuning op die internet) plaas. Studente kan self 'n keuse maak tussen hierdie twee dae tydens aansoek vir toelating.


Taal van onderrig

Aros se unieke taalbeleid

Die onderrigmedium by Aros is Afrikaans met die prinsipiële vertrekpunt van veeltaligheid en moedertaalonderrig.


Aros beurse

Aros bied verskeie beurse aan Aros-studente wat aan die vereistes voldoen:


Navrae en afsprake

hallo@aros.ac.za

Alle voornemende studente word uitgenooi om Aros te besoek by ons kampus in Pretoria. Spreekure is Maandae tot Vrydae vanaf 08:00-16:00.

Om 'n afspraak te skeduleer, kontak gerus een van Aros se studentewerwers by 012-332-3227 of stuur 'n e-pos aan hallo@aros.ac.za.