Lys van Kwalifikasies

Jaarboek


Klasbywoning en onderrigmodel

Aros se onderrigmodel is weeklikse verpligte kontaksessies asook deurlopende e-leerondersteuning. Die kontaksessies vind op Vrydae of Saterdae plaas by Aros se kampus in Waverley, Pretoria. Deur die week vind skakeling deur middel van e-Klas (elektroniese ondersteuning op die internet) plaas. Studente kan self 'n keuse maak tussen hierdie twee dae tydens aansoek vir toelating.


Taal van onderrig

Aros se unieke taalbeleid

Die onderrigmedium by Aros is Afrikaans met die prinsipiële vertrekpunt van veeltaligheid en moedertaalonderrig.


Wat is 'n APS-telling?

Hoe werk ek my APS-toelatingspunt uit?

Voornemende studente wat hulle Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) verwerf het, kan hul APS-telling op die volgende wyse uitwerk:


Aros beurse

Aros bied verskeie beurse aan Aros-studente wat aan die vereistes voldoen:


Navrae en afsprake

hallo@aros.ac.za

Alle voornemende studente word uitgenooi om Aros te besoek by ons kampus in Pretoria. Spreekure is Maandae tot Vrydae vanaf 08:00-16:00.