Dubbel-kliek of regskliek op die aansoekvorm om dit af te laai en te voltooi.