Aros: 'n kortlikse oorsig

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) is ʼn  privaat Christelike hoëronderwysinstelling wat roepingsgedrewe studente oplei om die onderwysprofessie met kundigheid te betree. Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies met heelwat uitdagings en ʼn groot tekort aan onderwysers. Aros wil graag studente toerus om ʼn verskil in die onderwyslandskap te maak.


Akkreditasie en registrasie

Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoëronderwysinstelling geregistreer kragtens die Wet op Hoër Onderwys, 1997.  Registrasienr.: 2012/HE08/001.


Begronding

Visie

Aros wil ‘n Christelike en uitnemende hoëronderwysinstelling wees, wat met die Bybel as grondslag die samelewing  tot eer van God wil vernuwe.


Bestuur

Aros word deur ʼn uitvoerende hoof bestuur wat as rektor en voorsitter van die Senaat optree. Die Senaat bestaan uit die volgende persone:


Raad

As instelling sonder winsbejag staan Aros onder die beheer van ʼn direksie. Dit word ook die Raad genoem. Die volgende persone dien tans op die Raad:


Lidmaatskap

iapche.org

As Christelike privaat hoëronderwysinstelling is dit vir Aros om verskeie redes belangrik om met soortgelyke instellings plaaslik en in die buiteland te skakel. Langs hierdie weg word die roeping om aan die saak van Christelike hoër onderwys diensbaar te wees saam met mekaar onderneem.