Biblioteekure

Tydens semester en eksamen:               

Maandag – Vrydag:          08:00 – 20:00

Saterdag:                        07:00 – 15:00

Vakansies

Maandag – Vrydag:          08:00-16:00

Gesluit op vakansiedae.

(Indien die vakansiedag op 'n Vrydag val is die Biblioteek nie op die Saterdag oop nie).

Young Children Online

Aanlynbiblioteek databasis

South African Journal of Philosophy

International Journal of Christianity and Education

ICCTE – Jnl of the International Community for Teachers Education

Faith & Economics

Christian Higher Education Online

The Chronicle of Higher Education

Journal of Early Christian History

Skriflig

Koers

Tydskrif vir Geesteswetenkskappe