Biblioteekure

Tydens semester en eksamen:               

Maandag – Vrydag:          08h00 – 16h00

Saterdag:                          Gesluit

Vakansies

Maandag – Vrydag:          08h00-16h00

Gesluit op vakansiedae.

(Indien die vakansiedag op 'n Vrydag val is die Biblioteek nie op die Saterdag oop nie).

Aanlynbiblioteek databasis

The Chronicle of Higher Education

Journal of Early Christian History

Skriflig

Koers

Tydskrif vir Geesteswetenkskappe