Terug na bo


1. Hoër Sertifikaat in Onderwys (SAKO-nr. 120165)

Die Hoër Sertifikaat in Onderwys het ten doel om aan kandidate wat potensiaal toon maar nie aan die minimum-intreevlakvereistes vir Aros se BEd-programme voldoen nie ’n billike kans op sukses te bied. Dit dien as 'n oorbrugging na graadstudie. 

Dit is belangrik dat aansoekers daarop let dat die Hoër Sertifikaat nie die uitreiking van ‘n SARO-nommer vir die doeleindes van ‘n onderwysassistentpos verseker nie. Ná afloop van die Hoër Sertifikaat moet die kandidaat vir ‘n BEd-program inskryf ten einde vir ‘n SARO-nommer te kan aansoek doen.

Kwalifikasie-inligting

  • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met hoërsertifikaattoelating
  • NKR-vlak: 5
  • Minimum tydperk: 1 jaar

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
  • Klasgeld: R41 600.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O140P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 45%
Engels Eerste Addisionele Taal 45%

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Senior Sertifikaat

Onderwyspraktyk

Geen praktiese tydperke nie.

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O140P
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O140P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
INRV112 Inligtingstegnologie en Kommunikasie 5 6 Fundamenteel Uitkomste
OKIS111 Onderrig-en-leerteorie 5 12 Elektief Uitkomste
TVAF111 Taalvaardigheid in Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Tweede kwartaal
FIBY111 Bybelkunde en Filosofie 5 12 Kern Uitkomste
INRV112 Inligtingstegnologie en Kommunikasie 5 6 Fundamenteel Uitkomste
TVEN121 Taalvaardigheid in Engels 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Derde kwartaal
INAT121 Inleiding tot Afrikatale 5 6 Fundamenteel Uitkomste
LEER114 Logika, Kritiese en Analitiese Denke 5 12 Fundamenteel Uitkomste
TEOR121 Teoretiese Raamwerk vir OPVS (Opvoedkundige Filosofie en Teorie in Perspektief) 5 12 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
INAT121 Inleiding tot Afrikatale 5 6 Fundamenteel Uitkomste
OKIS121 Onderrig en Leer (toegepas) 5 12 Elektief Uitkomste
OWIS121 Inleidende Wiskunde 5 12 Fundamenteel Uitkomste
O140P Jaarvlak 1 totale krediete 120
O140P O140P totale krediete 120