Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Grondslagfase (SAKO-nr. 86167)

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas wees.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser. 

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
 • Klasgeld: R47 420.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O202P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.

PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121

Geen

PRAK231

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike provinsiale liggaam) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK331

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak ) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK431

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal.

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2 

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O202P
O200P (Eindig 2024)
O201P (Eindig 2024)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O202P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRI111 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
ONRI121 Onderrig in Graad R 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O202P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O202P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT212 Onderrig van Huistaal 2 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O202P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O202P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
EWIS311 Elementêre Wiskunde 5 12 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
ONWS312 Onderrig van Wiskunde 3 6 12 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
Derde kwartaal
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONAT322 Onderrig van 'n Addisionele Taal 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O202P Jaarvlak 3 totale krediete 120
O202P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONAT322 Uitkomste
Tweede kwartaal
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONAT322 Uitkomste
Derde kwartaal
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONAT322 Uitkomste
ROBO421 Robotika en Kodering 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
ONLV421 Onderrig van Lewensvaardighede 4 6 6 Elektief Uitkomste
O202P Jaarvlak 4 totale krediete 120
O202P O202P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O200P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
O200P Jaarvlak 1 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief Uitkomste
ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
O200P Jaarvlak 2 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief Uitkomste
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
Derde kwartaal
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
SEPE321 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
ONAT321 Onderrig van 'n Addisionele Taal 7 12 Elektief Uitkomste
ONLV311 Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding, Gesondheid en Veiligheid 6 12 Elektief Uitkomste
O200P Jaarvlak 3 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONAT322 Uitkomste
Tweede kwartaal
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONAT322 Uitkomste
Derde kwartaal
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONAT322 Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
O200P Jaarvlak 4 totale krediete 108
O200P O200P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O201P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
O201P Jaarvlak 1 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
Derde kwartaal
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
O201P Jaarvlak 2 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief Uitkomste
ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
O201P Jaarvlak 3 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
Derde kwartaal
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
O201P Jaarvlak 4 totale krediete 84
O201P O201P totale krediete 336