Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Intermediêre Fase (SAKO-nr. 97189)

Wiskunde en Natuurwetenskappe

Hierdie fase strek van graad 4 tot 7. Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit tale, wiskunde, natuurwetenskappe en sosiale wetenskappe in. Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel, daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 0
 • Metode van aanbieding

  Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

  Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
  • Klasgeld: R47 420.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

  Beskikbare kurrikulums

  O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%
  Wiskunde 50%

  Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Universiteitstoelating
  • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder nie as vier E’s op HG of SG (nie LG nie). Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

  Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskappe-kurrikulums (O210P en O212P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

  Onderwyspraktyk

  Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

  Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK232, PRAK332 en PRAK432. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.

  PRAK122

  Geen

  PRAK232

  ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

  PRAK332

  ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:      

  • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport;
  • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
  • ‘n erkende hulpverleningskursus soos Mind Moves Institute se leeropkikker-werkswinkels.

  PRAK432

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

  Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

  ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Ten einde ’n onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

  Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  O210P en O211P   

  70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} +  ENGT411 {modulepunt} ) / 3 + ENGT421 {mondelingpunt} ]  / 2

  O212P en O213P   

  70% of meer vir [Begripsassesseringpunt+skryfassesseringspunt+mondelingsassesseringspunt]/3.

  Bogenoemde assesserings sal apart van enige modules geskied en sal aan die einde van die finale jaar afgeneem word.

  Kurrikulums

  Kurrikulummodulelys

  O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe
  O210P Wiskunde en Natuurwetenskappe (Eindig 2025)
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O212P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  SWET112 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
  GVWO111 Grondslag van Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WISO122 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief GVWO111 Uitkomste
  WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  O212P Jaarvlak 1 totale krediete 138
  O212P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  WISO212 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO122 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGT222 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WISO222 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO212 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  O212P Jaarvlak 2 totale krediete 126
  O212P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS123, OPVS213, OPVS223 Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
  WISO312 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO222 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
  WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WISO322 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO312 Uitkomste
  O212P Jaarvlak 3 totale krediete 108
  O212P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief Uitkomste
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  WISO412 Wiskunde-onderrig 4A 7 8 Elektief WISO322 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  WTEG412 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  LOND422 Leerderondersteuning 4 7 12 Kern Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  WISO422 Wiskunde-onderrig 4B 7 8 Elektief WISO412 Uitkomste
  WTEG422 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O212P Jaarvlak 4 totale krediete 132
  O212P O212P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O210P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AFRO111 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 8 Elektief Uitkomste
  DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
  SWET111 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGT121 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
  ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
  OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  WISO121 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  O210P Jaarvlak 1 totale krediete 128
  O210P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFRO211 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  WISO211 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
  BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
  ENGT211 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGT221 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
  WISO221 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO211 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO221 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
  SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
  WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  O210P Jaarvlak 2 totale krediete 136
  O210P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFRO311 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 8 Elektief Uitkomste
  BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
  FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
  OOVO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling 6 6 Kern Uitkomste
  SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
  WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
  WISO311 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRO321 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 8 Elektief Uitkomste
  BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
  KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
  WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  WISO321 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO311 Uitkomste
  O210P Jaarvlak 3 totale krediete 142
  O210P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  AFRO411 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  ENGT411 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4A 6 6 Elektief Uitkomste
  NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
  WISO411 Wiskunde-onderrig 4A 7 6 Elektief WISO321 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern Uitkomste
  LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  WTEG411 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
  NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  WISO421 Wiskunde-onderrig 4B 7 6 Elektief WISO411 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO421 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  ENGT421 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  WTEG421 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
  O210P Jaarvlak 4 totale krediete 142
  O210P O210P totale krediete 548