Studente-Suksessentrum

Die doel van die Aros Studente-Suksessentrum is om die studente te help om ten volle te ontwikkel.  Dit sluit die ontwikkeling van studente op ʼn geestelike, akademiese en sosiale vlak in.   Die Studente-Suksessentrum se personeellede spits hulle daarop om die Aros student nie slegs te ondersteun nie, maar ook te begelei na sukses.

Personeel van die Studente-Suksessentrum:

Tutors:

Die tutors ondersteun studente op akademiese vlak.  Die rol van die tutor sluit onder andere in ondersteuning deur middel van individuele sessies met studente, groepsessies tydens tutoraande en aanlyn ondersteuning deur middel van e-Klas.  Die tutors vervul ook ʼn ondersteuningsrol vir die dosente. Dit sluit in administratiewe werk, merk van semesteropdragte, semestertoetse en eksamenvraestelle. 

Berader:

Die pastorale berader ondersteun studente op ʼn geestelike sowel as emosionele vlak. Berading vind plaas in ʼn rustige en veilige omgewing en behels onder andere traumaberading, bemoediging, depressie en verhoudingsprobleme ensovoorts. 

Studente-Ondersteunings Koördineerder:

Die Studente-Ondersteunings Koördineerder is betrokke by die ondersteuning, begeleiding en ontwikkeling van studente op alle vlakke.  Hierdie ontwikkeling van studente sluit in die ontwikkeling van studente op akademiese, emosionele en geestelike vlak.  Studente word nie net toegerus vir die klaskamer nie, maar ook vir die wêreld buite die klaskamer. Die Studente-Ondersteunings Koördineerder bied elke semester studiewerkswinkels aan wat fokus op verbetering en ontwikkeling van studente. Temas sluit onder andere stres – en angshantering, eksamenvoorbereiding en nog vele meer in. Hindernis akkommodering vir studente word ook deur die Studente-Ondersteunings Koördineerder hanteer. 

Studente-Suksessentrum Bestuurder:

Die bestuurder is betrokke by die beplanning en bestuur van die Studente-Suksessentrum in samewerking met die res van die span. Die bestuurder is dan ook die primêre kontakpunt met die studenteraad en die huiskomitee-lede. Saam skep hul ʼn lekker en positiewe kampuslewe by Aros.

 

Dienste van die Studente-Suksessentrum:

 • Akademiese steun
 • Berading
 • Portuurgroepondersteuning (klasverteenwoordigers)
 • Werkswinkels

 

Studenteraad & Huiskomitee:

Die studenteraad dien as 'n skakel tussen die studente en die bestuur van Aros.  Die Studenteraad (SR) in samewerking met die Huiskomitee (HK) is verantwoordelik vir die skep van ʼn studentekultuur en studentelewe op kampus.  Verder is dit die SR en HK se verantwoordelikheid om die Aros student se belange op kampus te bevorder.

 

Studentelewe sluit onder andere die volgende in: 

 • Netbal
 • Bergfiets
 • Koor
 • Drama
 • Eerstejaarskamp
 • Lof en prys aand
 • Verwysingswerkswinkels 
 • Jaarlikse dinee

Die Studente-Suksessentrum word gehuisves in Granaat, aan die suidekant van Dickensonlaan, asook in Wilger en Boekenhout-tak, waar die tutors sit.

 

 

 

 

Foto kom hier

Mej Maretha Lubbe

Bestuurder: Studente-Suksessentrum

maretha.lubbe@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Constant Bester

Tutor

constant.bester@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Amor de Beer

Tutor

amor.debeer@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Christelle Fourie

Tutor

christelle.fourie@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Jeanine Heath

Studente-ondersteuningskoördineerder

jeanine.heath@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Sasha-Lee Hemmens

Tutor

sashalee.hemmens@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Jo-Riëtte Jacobs

Tutor

jo-riette.jacobs@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Hanlie Kleinhans

Tutor

hanlie.kleinhans@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Thinus Malan

Tutor

thinus.malan@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Bejanka van Aswegen

Tutor

bejanka.vanaswegen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Martiné van der Walt

Tutor

martine.vanderwalt@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Marnus Venter

Tutor

marnus.venter@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Marguerite Wilke

Tutor

marguerite.wilke@aros.ac.za