PRESTIGE-ONDERWYSBEURS

Die beurs het ten doel om ʼn top presterende Afrikaanse student uit die Pretoria FM-luisteraarskorps en Rapport-leserskorps die geleentheid te bied om sy/haar vier-jaar onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi, terwyl hy/sy gedurende die week reeds hul onderwyspassie as assistent by een van Pretoria se top skole kan uitleef.

110 UITNEMENDE ONDERWYSERS TOEGEVOEG TOT SUID AFRIKAANSE SKOLESTELSEL

In ‘n tydperk waar die gehalte van onderwys in Suid Afrika baie sterk onder die vergrootglas kom, het Aros tydens hul jaarlikse gradeplegtigheid op Woensdagaand 14 Maart nog 110 onderwysspesialiste tot die Suid Afrikaanse onderwysstelsel bygedra.

ONDERWYS IN JOU BLOED – MAAR WATTER FASE?

Hoe weet jy onderwys is jou roeping? Hoe besluit ek watter fase sal my pas? Grondslagfase, Intermediêrefase of Senior en VOO? Hoe berei onderwysers leerlinge voor vir na-skoolse loopbane?

AROS VERWELKOM MEER AS 1000 ONDERWYSSTUDENTE IN 2018

Met meer as 430 nuwe eerstejaars wat verwelkom is tydens Aros se amptelike Akademiese opening, het die getal studente wat in 2018 aan hierdie unieke privaat Christelike Hoër Onderwysinstelling studeer, tot meer as ‘n duisend-eenhonderd (1100) studente toegeneem.

STUDENTELEWE

Aros het ‘n eiesoortige studentelewe aangesien ons ‘n gekombineerde model het.  Dit beteken langafstand onderrig Maandag tot Donderdag met kontaksessies Vrydae en Saterdae.  Aros wil graag aan studente die geleentheid gee om ‘n vol en ryk studentelewe te hê.  Elke student moet aan die einde van sy of haar studies kan sê:  "Dit is ‘n fees om ‘n Arrie te wees".

Besoek ons kampus

Adres: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria, 0186.

T 012 332 3227/8  / 012 035 0040
F 012 332 3266

E Algemene inligting: info@aros.ac.za

E Studies by Aros: hallo@aros.ac.za